Vad är Biomagnetism?
Ny forskning visar att patogena bakterier, virus, svampar eller parasiter ligger bakom de flesta sjukdomarna. Biomagnetism ingår också i begreppet magnetbehandlingar, eller frekvensmedicin, och är en metod baserad på de effekter som starka magneter utövar på kroppen. 
Biomagnetism upptäcker, definierar, mäter och korrigerar avvikande pH-värden i kroppen och kan på detta sätt avslöja och platsbestämma närvaron av patogena mikroorganismer; virus, bakterier, svamp och parasiter.
Biomagnetism är en metod för både diagnostik och behandling. 
Diagnostik: 
Diagnos och behandling med Biomagnetism kan kombineras med alla slags förekommande behandlingsmetoder.Behandling: 
Man applicerar starka magneter (1.000 – 20.000 gauss) på olika ställen på kroppen med kläderna på. Behandlingstiden för biomagnetism är ca 20 minuter och i regel behövs det tre behandlingar eller mer. 

Hur går det till?
Magnetpar: 
Två kroppsdelar med motsatt polaritet men med samma frekvens, bildar ett s.k. magnetpar. I kroppsdelen med positiv pol bildas en sur (acidosisk) miljö som utgör grogrund och livsmiljö för virus och svamp. Kroppsdelen, eller organet, drar ihop sig (kontraherar) och det uppstår en dysfunktion och degeneration i kroppsdelen eller i organet. 
I kroppsdelen med en negativ pol bildas istället en basisk (alkalisk) miljö, där vissa bakterier och parasiter trivs. Kroppsdelen, eller organet, utvidgas (expanderar), och det uppstår ödem och/eller inflammation, vilket leder till en dysfunktion och degeneration i kroppsdelen eller i organet. 
Virus och bakterier med samma frekvens är förenade via elektromagnetiska vågor (magnetisk bioresonans), vilket möjliggör att de förstärker varandras sjukdomsframkallande förmåga och ökar deras motståndskraft mot immunförsvarets antikroppar. Genom att applicera starka magneter på de ställen där man har påvisat patogena mikroorgansimer, så återställer man pH- värdet till neutralt (pH 7) och tar därigenom bort livsbetingelserna för dessa mikroorganismer, vilka måste ha ett surt, eller ett basiskt pH-värde för att överleva och föröka sig. 

Källa: Texten är författad av Johnny Grimståhl, min lärare i Biomagnetism. Medicinsk Biomagnetism® uppfanns av den mexikanska läkaren Dr Isaac Goiz 1988. 

Klicka här om du vill boka tid!