Vad är Kinesiologi?

Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Man använder sig av manuell muskeltestning, eller neuromuskulära tester, för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen.
Kinesiologi är Friskvårdsmedicin där man arbetar med friskvård för att optimera funktionen i både rörelseapparaten (muskler, leder) och vår inre fysiologi (matsmältning, hormonsystem, immunförsvar, mm). Inom friskvårdsmedicin behandlar vi inte sjuka människor som har olika sjukdomar. Vi arbetar med friska människor som inte mår bra.

Hur fungerar Kinesiologi?
Det centrala nervsystemets (hjärna och ryggmärg) funktion är att ta emot information från våra sinnesorgan (ögon, öron, näsa, tunga, hud, etc). Via inåtledande nervbanor tolkas och bearbetas sedan informationen och därefter via utåtledande nervbanor styrs de två effektorganen (muskler och körtlar). Det centrala nervsystemet kan endast svara alla sinnesorgan i kroppen genom att agera på två olika sätt: 1. kontraktion (sammandragning) av muskler 2. sekretion (frigöra sekret) från körtlar Genom att testa den relativa förmågan till kontraktion i kroppens muskler kan man därför undersöka effekten av olika slags stimuli (stressimpulser eller behandlingstekniker) och hur hjärnan och ryggmärgen uppfattar och tolkar denna information. Resultatet av en kinesiologisk behandling blir att det centrala nervsystemet nu skickar förändrade nervsignaler ut till effektorganen (muskler och körtlar). När behandlingen gett önskat resultat har nervsignalerna påverkat kroppens muskulatur och körtlar och klienten upplever ofta minskade specifika besvär och förbättrad hälsa.

Kinesiologiska behandlingar
Efter en serie olika neuromuskulära tester gör kinesiologen sin behandling. Efter behandlingen görs slutligen samma neurologiska tester av musklerna igen för att bekräfta att det skett en förändring - att hjärna och ryggmärg har reagerat på behandlingen.

Källa. Texten är en förkortad variant som i sitt orginalutförande är författad av min lärare Mac Pompeius Wolontis som även är grundare av Svenska Kinesiologiskolan. Besök gärna www.kinesiologi.se

Klicka här om du vill boka tid.